Thông báo: Về việc tạm ngừng thánh lễ ở nhà thờ Kanazawa

2021/8/18

            Thông báo: Về việc tạm ngừng thánh lễ ở nhà thờ Kanazawa Vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch corona, từ thứ 3 ngày 21 tháng 8 đến chủ nhật ngày 12 tháng 9, tất cả các thánh lễ đều bị hủy bỏ. Thời gian sau đó, chúng tôi sẽ liên lạc lại với mọi người tùy theo tình hình. Xin cảm ơn.

お知らせ一覧へ戻る