Thông báo về gia hạn tạm ngừng thánh lễ ở nhà thờ Kanazawa

2021/9/17

     Thông báo về gia hạn tạm ngừng thánh lễ          ở nhà thờ Kanazawa Vì tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch corona đã bị gia hạn, nên tất cả thánh lễ đều bị hủy bỏ đến thứ 5 ngày 30 tháng 9. Xin cảm ơn.

お知らせ一覧へ戻る