Thông báo: Các thánh lễ tổ chức từ ngày 1 tháng 10

2021/10/6

        Thông báo:    Các thánh lễ tổ chức từ ngày 1 tháng 10 Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp do corona được thông báo, các thánh lễ đã bị tạm ngừng, nhưng kể từ này 30 tháng 9 tuyên bố khẩn cấp được hủy bỏ nên các thánh lễ tổ chức hoạt động lại từ ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, xin vui lòng tiếp tục thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa lây nhiễm corona khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn.             Ngày 4 tháng 10 năm 2021             Nhà thờ Công giáo Kanazawa             Linh mục Hosoi Yasumichi

お知らせ一覧へ戻る